kwaliteitshuis-fysiotherapeut-2-lr.jpg
28 maart 2023

Meer over KRF NL

Meer uitleg over de registers in KRF NL en te behalen punten.

Registers

Het kwaliteitsregister KRF NL bestaat uit een verplicht Basisregister Algemeen Fysiotherapeut, negen deelregisters en vijf aantekeningenregisters.

Verplicht Basisregister Algemeen Fysiotherapeut
Een fysiotherapeut die zich inschrijft in KRF NL, registreert zich in de eerste plaats in het Basisregister Algemeen Fysiotherapeut. Dit Basisregister is voorwaardelijk voor alle fysiotherapeuten in KRF NL, ongeacht of zij daarnaast ingeschreven (willen) staan in een Deel- en/of Aantekeningenregister.

Negen Deelregisters 
Deelregisters zijn ingesteld door Beroepsinhoudelijke verenigingen. Een Deelregister geeft een fysiotherapeut die voldoet aan de specifieke deskundigheidseisen van de Beroepsinhoudelijke vereniging de gelegenheid zich te laten registreren als verbijzonderd fysiotherapeut. Dit zijn de Deelregisters:

 • Geriatrie Fysiotherapeut
 • Kinder Fysiotherapeut
 • Sport Fysiotherapeut
 • Manueeltherapeut
 • Bekken Fysiotherapeut
 • Psychosomatisch Fysiotherapeut
 • Orofaciaal Fysiotherapeut
 • Oncologie Fysiotherapeut
 • HartVaatLong Fysiotherapeut

Vijf Aantekeningenregisters 
Aantekeningenregisters zijn ingesteld door Beroepsinhoudelijke verenigingen. Een Aantekeningenregister geeft een fysiotherapeut die voldoet aan de specifieke deskundigheidseisen van de Beroepsinhoudelijke vereniging de gelegenheid zich te laten registreren als fysiotherapeut met aantekening.

 • Oedeem Fysiotherapeut
 • Arbeidsfysiotherapeut
 • Hartfysiotherapeut
 • Vaatfysiotherapeut
 • Longfysiotherapeut
Punten en punteneis

KRF NL bestaat uit twee delen: het Vakinhoudelijk deel en het Beroepsgerelateerd deel. Voor elk deel behaal je punten.

1. Het vakinhoudelijk Deel
Het Vakinhoudelijk deel maakt deel uit van zowel het Basisregister Algemeen Fysiotherapeut als van de Deel- en Aantekeningenregisters. Voor het Vakinhoudelijk deel tellen alleen vakinhoudelijk geaccrediteerde (scholings)punten mee. 

2. Beroepsgerelateerd deel
Het Beroepsgerelateerd deel biedt geregistreerde fysiotherapeuten de mogelijkheid zich in brede zin te ontwikkelen door deelname aan:

 • Beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie KRF NL
 • Scholingsactiviteiten geaccrediteerd door andere beroepsorganisaties
 • Scholingsactiviteiten geplaatst op de lijst met veel voorkomende activiteiten
 • Overige activiteiten die een aantoonbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van tenminste één van de fysiotherapeutische competenties o.b.v. zelfwaardering

Uitleg over de punteneis en hoe je de punten in het systeem PE-online ziet, lees je in dit document.

Inzicht via PE-online

Een overzicht van je registratiegegevens en het aantal behaalde punten vind je in PE-online. In dit systeem kun je ook een registratie aanvragen. En binnenkort ook wijzigen of opzeggen. Wil je nu een register opzeggen? Stuur dan mail naar [email protected]